1 produkt

Sopran är den vanligaste och den minsta storleken (förutom den ovanliga storleken sopranino).